Användningsmöjligheter för Trotecs DH-serie

DH-serien kombinerar skräddarsydda avfuktningslösningar för industriella anspråk med hög flexibilitet och lönsamhet.

Problemet: För höga, okontrollerade luftfuktighetsvärden

Problemet:

För höga, okontrollerade luftfuktighetsvärden

Fukt finns överallt och kan utan effektiv kontroll orsaka många problem vid lagring, bearbetning, tillverkning eller transport av industrivaror.

Vid alla industriella processer är rumsluften den avgörande faktorn avseende fuktighet. Garantin att få optimalt rumsklimat innebär i första hand att få kontroll över luftfuktigheten.

Okontrollerad fukt orsakar:

 • Korrosion
 • Kondensbildning
 • Försämrad produktkvalitet
 • Biokontamination av livsmedel och smörjmedel (KSS)
 • Ökat underhåll av maskiner och byggnader
 • Skador på byggsubstansen
 • Högre värmekostnader genom reducerade isoleringsvärden på byggkonstruktionen
 • Reducerad personalproduktivitet
 • Störande lukter
Industritorkar i DH-serien: Optimal för varje industriell kontinuerlig avfuktningsuppgift
Industritorkar i DH-serien: Optimal för varje industriell kontinuerlig avfuktningsuppgift
Industritorkar i DH-serien: Optimal för varje industriell kontinuerlig avfuktningsuppgift
 
Utmaningen: Förändrade krav på befintliga anläggningar

Utmaningen:

Förändrade krav på befintliga anläggningar

Variabler som i det förgångna inte kunde förutses, som t.ex. förändrade krav på produktkvalitet, nya tillverkningstekniker och föreskrifter eller komplexa logistiska förlopp vid lagring och transport, kräver ofta fuktighetshantering som är anpassad till aktuella krav.

Men eftersom varje industriföretag har en individuell karakteristik, speciella arbetsförlopp, anläggningar och utrymmen, räcker inte färdiga lösningar eller dyra ombyggnader av befintliga HVAC-system, inte minst av ekonomiska skäl.

Lösningen:

Flexibelt skalbara torkningssystem

De stationära industritorkarna i DH-serien är individuellt skalbara, autarkta luftavfuktningssystem som inte behöver någon extra frisklufttillförsel och som kan anpassas optimalt för varje omgivningskrav.

En integrering av avfuktaren i befintliga luftkanalsystem är inga problem och det stora arbetsområdet från -20 °C till +70 °C möjliggör en snabb ekonomiska torkning inom många användningsfält.

Den långa hållbarheten reducerar de sammanlagda driftkostnaderna, och en aktiv processenergianvändning – till exempel för utökad rumsluftuppvärmning eller varmvattengenerering – förkortar amorteringslängden.

Optimal för varje industriell kontinuerlig avfuktningsuppgift

 • Avfuktning av vattentekniska anordningar och pumpstationer för att förhindra kondensbildning på ledningar eller pumpar
 • Skydd mot korrosion i elektriska kopplingscentraler, pannanläggningar, turbiner och rörsystem i kraftverk
 • Förhindar kondensbildning i omlastningszoner eller fryshus vid omgivningstemperaturer upp till -15 °C
Ditt användningsbehov: Våra luftavfuktarlösningar:
Process- och produkttorkning i högtemperaturomgivning DH 300 BH
Industritorkar för mellanhögt kapacitetsbehov DH 15, DH 30, DH 60, DH 75, DH 110
Industritorkar för väggintegrerad montering (tillval) DH 15, DH 75, DH 110
Industritorkar med monteringsförberedelse för väggdrift* DH 15, DH 30, DH 60, DH 75, DH 110
Industritorkar för stort till mycket stort kapacitetsbehov DH 150, DH 300 BY, DH 600 BY
Industritorkar för golvuppställning DH 75, DH 110, DH 150, DH 300, DH 600
Industritorkar för lågtemperaturområden upp till -15 °C DH 300 BY, DH 600 BY
* Förutom modeller med monteringsförberedelse kan alla Trotecs industritorkar även användas i väggdrift eller under taket. För detta räcker det med att använda en lämplig fastsättningskonstruktion.
Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social