Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360

-Optiflow

Profesjonalna optymalizacja zamiast losowego doboru wartości.

Przykład z motoryzacji: Dzięki prędkościomierzowi i obrotomierzowi kierowca w każdej chwili może ocenić prędkość i moc pojazdu i zmienić te parametry w zależności od potrzeb.

Logicznym jest, że skala na prędkościomierzu odpowiada w przybliżeniu zakresowi prędkości, z jakimi porusza się pojazd.

Dla pojazdu dostawczego, poruszającego się z prędkością maksymalną dochodzącą do 160 km/h, wyskalowanie prędkościomierza w zakresie od -600 do +2400 km/h nie będzie miało sensu.

W przypadku takiej skali, 95% zakresu nie będzie nigdy wykorzystane. Kierowca nie będzie też w stanie wykorzystać prędkościomierza do oceny prędkości w zakresie, w jakim zazwyczaj się porusza. Najmniejsze drgnięcie prędkościomierza oznaczać będzie zmianę prędkości od 50 km/h.

Takie absurdy są dla kierowców nie do przyjęcia. Dlaczego toleruje się je w wyposażonych w amperomierz agregatach do osuszania warstw izolacyjnych?

Także dzisiaj, argumentem przemawiającym za stosowaniem amperomierzy do kontrolowania pracy osuszaczy warstw izolacyjnych jest możliwość ich regulacji. Nie jest to metoda wydajna, podobnie ja w przytoczonym przykładzie prędkościomierza samochodowego:

Dwucyfrowy zakres pomiarowy sugeruje, że cała skala może być potrzebna do wskazania istotnych dla suszenia różnic wartości natężenia prądu.

W rzeczywistości, zakres pomiędzy wyłączeniem a maksymalną wydajnością osuszacza mieści się w granicach poniżej jednego ampera i odpowiada jednemu lub dwóm podziałkom skali. Dlatego aż 95% skali nie jest przydatne.

Dodatkowy czynnik:

Zakres natężenia prądu pomiędzy 100% wydatku powietrza (optimum) a 20% wydatku powietrza (brak możliwości ekonomicznej realizacji), jest w praktycznej eksploatacji osuszacza warstw izolacyjnych mniejszy niż jeden amper! Odpowiada to mikroskopijnemu wycinkowi skali. W tym małym obszarze zachodzą istotne zmiany parametrów, lecz nie mogą być one prawidłowo odczytane w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków.

W urządzeniach, w których w miejsce amperomierzy zastosowano wskaźnik kolorowy, możliwość optymalizacji wydatku nie jest wcale lepsza.

Źródło niedokładności w obu przypadkach jest takie samo. Niektórzy producenci nie decydują się na wyeliminowanie nieprzydatnych do regulacji wydatku urządzenia amperomierzy. Stosują dodatkowo wskaźnik temperatury informujący o przegrzaniu, co w praktyce umożliwia sterowanie urządzeniem na podstawie jednej wartości pomiarowej. Jest to często przedstawiane jako szczególny element wyposażenia dodatkowego.

Amperomierz i osuszacz warstw izolacyjnych -
podsumowanie:

  • Skale wartości typowych amperomierzy są całkowicie nieprzydatne dla techników zajmujących się osuszaniem. Skale wskazania obejmują często zakres od 0 do 20 A. Istotne dla procesu osuszania zmiany zawierają się w przedziale milimetrów zmiany wskazania, także w przypadku skali kolorów.
  • Amperometr umożliwia zgrubne rozpoznanie ewentualnego przegrzania turbiny.
  • Zakres od 90 % do 20 % wielkości przepływu osuszacza warstw izolacyjnych zawiera się zazwyczaj w różnicy mniejszej niż jeden amper. W praktyce brak jest możliwości dokładnego odczytu lub wysterowania takiej wartości.
  • Kontrola wydatku u mocy instalacji osuszających warstwy izolacyjne nie jest możliwa przy użyciu amperometru.

Optiflow - współczesna metoda osuszania

Dzisiejsze, nowoczesne, profesjonalne osuszacze warstw izolacyjnych nie są już wyposażone w amperomierz, lecz w stosowaną od roku 2007 funkcję Optiflow. Jest to kompletny system elektroniczny zbierający, obliczający i przedstawiający wszystkie ważne informacje dotyczące temperatury silnika, ciśnień oraz przepływów.

Optiflow nie jest tylko kolorową, diodową wersją amperomierza. Intuicyjne sygnalizowanie stanu pracy wymaga przeprowadzania skomplikowanych, przebiegających w tle obliczeń. Stworzenie tej przejrzystej dla użytkownika funkcji możliwe było dzięki połączeniu doświadczenia, wiedzy i długiego procesu rozwojowego.

Rys historyczny

Osuszacze firmy Trotec starszych generacji były wyposażane w amperomierze w celu kontrolowania wydajności systemu. Było to wtedy typowe rozwiązanie. Od roku 2007 stan rzeczy uległ jednak zmianie.

Dziś tylko model VE 4 S MultiQube jest wyposażony w amperometr.

Jest to spowodowane koniecznością dostosowania wyposażenia do podobnych urządzeń tej klasy. Tradycyjne rozwiązanie zastosowano ze względu na klientów. W przypadku poszukiwania urządzenia wyposażonego w amperomierz, model VE 4 S MultiQube oferuje najwyższy stosunek parametrów do ceny w tym segmencie!

Koncentracja na najważniejszym

OptiflowW uproszczeniu, elektroniczny system Optiflow umożliwia znaczne zwiększenie rozdzielczości odpowiedniego zakresu natężenia prądu, co umożliwia dostosowanie wartości sygnału w bardzo precyzyjnych krokach.

Optiflow działa niczym szkło powiększające, umożliwiające wizualizację najmniejszych zmian wartości natężenia prądu. Pozwala to na precyzyjne ustawienie wydatku instalacji.

Funkcja Optiflow wykorzystuje sprawdzoną zasadę sygnalizatora świetlnego złożonego z dziewięciu diod LED w kolorach od zielonego do czerwonego. System ten pozwala na natychmiastowy i intuicyjny odczyt wskazania bez konieczności oceny lub przeliczania wyświetlanej wartości. Interpretacja wskazania jest łatwa także z większej odległości i w warunkach niedostatecznego naświetlenia.

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwia precyzyjny odczyt za pomocą diod LED.

Przewaga koloru zielonego we wskazaniu Optiflow oznacza wyższą skuteczność instalacji osuszania. Kolor zielony sygnalizuje nie zaburzony (>90 %) przepływ powietrza przez warstwę izolacyjną.

Optiflow

Kolor żółty wskazuje możliwość optymalizacji wydatku poprzez zapewnienie dodatkowych otworów wylotowych. Czerwone diody oznaczają niekorzystny (<30 %) przepływ oraz konieczność gruntownej zmiany parametrów pracy systemu.

Zalety systemu Optiflow:

  • Wydatek instalacji osuszania
  • Zawsze w optymalnym zakresie
  • Intuicyjna, przejrzysta zasada działania
  • Bardzo czytelny wskaźnik
  • Umożliwiający odczyt z dużej odległości i w ciemności
  • Krótki czas osuszania dzięki maksymalnej wydajności
Firma  |  Targi  |  Blog  |  Oferty pracy  |  Kontakt  |  Stopka redakcyjna  |  Ochrona danych osobowych  |  Mapa strony
Social