1. محصولات
 2. محصولات خانگی تروتک

تروتک در خانه شما

آسایش بیشتر با محصولات خانگی تروتک

تروتک یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه کنترل کیفیت هوا می‌باشد، آزمایش‌های روزانه و حرفه‌ای ما از محصولات، و الزام به بهره‌وری هر چه بیشتر در این آزمایشها در دشوارترین شرایط، باعث منفعت هر چه بیشتر شما در هنگام استفاده از این محصولات می‌شود. در اینجا می‌توانید به اطلاعاتی در خصوص چگونگی دست‌یابی به هوای تازه‌تر و سلامت در محیط خانه، که باعث بهبود کیفیت زندگی شخصی شما می‌شود دست‌یابید. 

 • رطوبت زدا

  If too humid air compromises your well-being, the TROTEC. AT HOME. dehumidifiers of the HomeComfort series reliably restore a healthy humidity level in the feel-good range. For a healthy feel-good climate all year round.

  برو به محصولات
 • مرطوب‌کننده‌ هوا و هواشور

  Put a stop to overly dry room air, instead breathe ideally humidified and purified room air by way of employing the TROTEC. AT HOME. humidifiers and air washers of the HomeComfort series. For healthy breathing air and an enhanced well-being.

  برو به محصولات
 • تهویه

  Heat beyond all bearing and no cooling in sight? The TROTEC. AT HOME. fans of the HomeComfort series whip up a mighty wind and provide cooling on your skin at little cost.

  برو به محصولات
 • دستگاههای تهویه و تعویض هوا

  Summertime, sunshine, high temperatures? Using the mobile TROTEC. AT HOME. air conditioners of the HomeComfort series you can cool down the room air to your individual feel-good temperature even at high ambient temperatures.

  برو به محصولات
 • تصفیه کننده هوا

  With the TROTEC. AT HOME. air cleaners of the HomeComfort series you can take a deep breath of unpolluted air and considerably increase your well-being. Due to effective air purification you can keep your oasis of well-being free from health-damaging dusts and allergens.

  برو به محصولات
 • تجهیزات عمومی

  The optionally available TROTEC. AT HOME. accessories once more increase the efficiency of the HomeComfort devices and in doing so reduce the energy consumption.

  برو به محصولات
 • دستگاه های اندازه گیری

  Keep an eye on important temperatures and values. The handy TROTEC. AT HOME. measuring devices supply all data and facts worth knowing, so you can relax and focus on the essentials in your everyday life.

  برو به محصولات